ΒΕΞ ΔΗΜ Π. ΚΥΡΚΟΣ Α.Ε. | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ